Nawigacja

Aktualności

Regionalny Turniej Debat Historycznych – Kielce, 3 marca 2023 r.

W piątek 3 marca 2023 roku w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbył się VIII Regionalny Turniej Debat Historycznych dedykowany świętokrzyskiej młodzieży.

Uczestnikom Turnieju zaproponowane zostały trzy tezy do przedyskutowania:

  • Wprowadzenie konstytucji kwietniowej przyniosło więcej szkód niż korzyści.
  • Czynny zbrojny opór przeciwko okupantowi niemieckiemu przynosił więcej strat niż korzyści narodowi polskiemu.
  • Protesty społeczne z lat 1956-1976 nie wpłynęły istotnie na funkcjonowanie systemu politycznego PRL.

Najlepsza w argumentowaniu swoich racji okazała się drużyna z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Kielcach i to ona będzie reprezentowała nasz region podczas finału Turnieju Debat Historycznych, który odbędzie się w czerwcu w Warszawie. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział.

W przeprowadzeniu wydarzenia wsparcie zapewnili edukatorzy z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Fundacja Projekty Edukacyjne.

***

Turniej Debat Historycznych to największy w Polsce projekt edukacyjny wykorzystujący formę debaty oksfordzkiej opartej na formule uporządkowanej dyskusji nad tezą. Przedsięwzięcie uczy samodzielnego myślenia, budowania logicznej argumentacji, słuchania innych, a także brania odpowiedzialności za wypowiadane słowa. Debata jest również okazją do poszerzenia wiedzy o historii Polski w XX wieku. Najlepsze drużyny z całego kraju wezmą udział w ogólnopolskim winale, który odbędzie się w czerwcu 2023 roku w Warszawie.

do góry