Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa poświęcona bp. Czesławowi Kaczmarkowi – Kielce, 28 października 2023

W sobotę 28 października 2023 roku w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach odbyła się konferencja naukowa pod hasłem „Biskup Czesław Kaczmarek – wierny syn Kościoła i Ojczyzny”. Jeden z referatów wygłosił dr Tomasz Domański z Referatu Badań Historycznych w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

Badacze historii i zainteresowani tematem zebrali się w Auli im. bp. Czesława Kaczmarka mieszczącej się w WSD. Wygłoszone zostały następujące referaty:

I Sesja
1. Sytuacja w diecezji kieleckiej 1938-1963. Uwarunkowania polityczne i społeczne posługi bp. Czesława Kaczmarka – ks. dr Tomasz Gocel (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Archiwum Diecezjalne w Kielcach)
2. Pasterz czasu przełomów. Wybrane problemy religijne i społeczne rządów biskupa Czesława Kaczmarka w diecezji kieleckiej z lat 1938-1951 – ks. prof. dr hab. Grzegorz Bujak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
3. Więzień i wygnaniec. Losy biskupa Czesława Kaczmarka w latach 1951-1957 – prof. dr hab. Ryszard Gryz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

II Sesja
4. Powrót do diecezji i nowe prześladowania. Bp Czesław Kaczmarek w latach 1957-1963 – dr Tomasz Domański (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach)
5. Społeczne aspekty nauczania bpa Czesława Kaczmarka – ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
6. O wychowaniu religijnym dzieci i młodzieży w domu rodzinnym – ks. dr hab. Jarosław Czerkawski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Organizatorzy: Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Kuria Diecezjalna
Współorganizator: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach
Patronat honorowy: Biskup Kielecki Jan Piotrowski, Biskup Pomocniczy Marian Florczyk, Biskup Pomocniczy Andrzej Kaleta
Patronat medialny: Radio eM Kielce, Polskie Radio Kielce, „Niedziela Kielecka”

do góry