Nawigacja

Aktualności

W poniedziałek 30 października 2023 roku na cmentarzu komunalnym w Skarżysku-Kamiennej złożone zostały znicze na grobach czterech osób związanych z „Solidarnością”. W ten sposób upamiętnieni zostali: Zdzisław Michalski, Marian Kulecki, Andrzej Szlęzak, Edward Ungier.

 • Upamiętnienie działaczy skarżyskiej „Solidarności” – 30 października 2023. Fot. Dariusz Skrzyniarz
  Upamiętnienie działaczy skarżyskiej „Solidarności” – 30 października 2023. Fot. Dariusz Skrzyniarz

W upamiętnieniu wziął udział naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach dr Robert Piwko oraz Paweł Perchel ze Stowarzyszenia „Wolni i Solidarni 1980-1989”, pomysłodawca spotkania. Zaproszona została także skarżyska młodzież. Obecni byli przedstawiciele tamtejszego Hufca Pracy i Młodzieżowego Centrum Kariery Agnieszka Lichocik i Weronika Janus wraz z uczestnikami Oskarem Klepnerem i Jakubem Jabłonką.

Biogramy upamiętnionych osób:

Zdzisław Michalski był organizatorem związku NSZZ „Solidarność” w Zakładach Metalowych „Predom-Mesko” w Skarżysku-Kamiennej. Prowadził działalność w Komitecie Założycielskim związku, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność”, Komisji Zakładowej przy Zakładzie Narzędziowym Zakładów Metalowych „Predom-Mesko” w Skarżysku-Kamiennej. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem nielegalnej literatury na terenie Skarżyska - Kamiennej m.in. „Robotnika”. Z uwagi na prowadzoną działalność został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach w okresie od 13.12.1981 roku do 20.01.1982 roku.

 

 • Upamiętnienie działaczy skarżyskiej „Solidarności” – 30 października 2023. Fot. Dariusz Skrzyniarz
  Upamiętnienie działaczy skarżyskiej „Solidarności” – 30 października 2023. Fot. Dariusz Skrzyniarz
 • Upamiętnienie działaczy skarżyskiej „Solidarności” – 30 października 2023. Fot. Dariusz Skrzyniarz
  Upamiętnienie działaczy skarżyskiej „Solidarności” – 30 października 2023. Fot. Dariusz Skrzyniarz

 

Marian Kulecki w okresie od lipca 1984 roku do czerwca 1987 roku gromadził i rozpowszechniał na terenie Skarżyska-Kamienna i Radomia nielegalne pisma m.in. „CDA”, „WiS”, „Ufo” i „Recz Sumienia”. W dniu 22.06.1987 roku został skazany na karę grzywny w wysokości 50000 złotych z zamianą na 50 dni aresztu, utratę nielegalnych wydawnictw oraz został obciążony kosztami postępowania. Dnia 29.07.1987 roku Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Kieleckim uchyliło orzeczenie I instancji i orzekło w stosunku do Mariana Kuleckiego karę grzywny w wysokości 50000 złotych oraz utratę nielegalnych wydawnictw bez orzekania zastępczej kary pozbawienia wolności.

 • Upamiętnienie działaczy skarżyskiej „Solidarności” – 30 października 2023. Fot. Dariusz Skrzyniarz
  Upamiętnienie działaczy skarżyskiej „Solidarności” – 30 października 2023. Fot. Dariusz Skrzyniarz
 • Upamiętnienie działaczy skarżyskiej „Solidarności” – 30 października 2023. Fot. Dariusz Skrzyniarz
  Upamiętnienie działaczy skarżyskiej „Solidarności” – 30 października 2023. Fot. Dariusz Skrzyniarz

Andrzej Szlęzak był artystą rzeźbiarzem. Po zawarciu porozumień w 1980 roku był inicjatorem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy Rejonowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej. Wszedł także w jego skład. Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził zbiórki funduszy na pomoc internowanym i represjonowanym. W związku z plastycznymi uzdolnieniami tworzył ulotki, transparenty czy kartki okolicznościowe. Kilka razy został zatrzymany. M.in. w 1986 roku po obchodach radomskiego czerwca.

 • Upamiętnienie działaczy skarżyskiej „Solidarności” – 30 października 2023. Fot. Dariusz Skrzyniarz
  Upamiętnienie działaczy skarżyskiej „Solidarności” – 30 października 2023. Fot. Dariusz Skrzyniarz
 • Upamiętnienie działaczy skarżyskiej „Solidarności” – 30 października 2023. Fot. Dariusz Skrzyniarz
  Upamiętnienie działaczy skarżyskiej „Solidarności” – 30 października 2023. Fot. Dariusz Skrzyniarz
 • Upamiętnienie działaczy skarżyskiej „Solidarności” – 30 października 2023. Fot. Dariusz Skrzyniarz
  Upamiętnienie działaczy skarżyskiej „Solidarności” – 30 października 2023. Fot. Dariusz Skrzyniarz

Edward Ungier był działaczem zawieszonego związku „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego utrzymywał kontakty z działaczami opozycji z terenu województwa kieleckiego. Prowadził zagrożoną represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę suwerenności i niepodległości tj. zajmował się kolportażem nielegalnych ulotek i wydawnictw na terenie Skarżyska-Kamiennej. Jako osoba podejrzana o kolportaż wydawnictw bezdebitowych, został w 1986 r. objęty kontrolą operacyjną przez Wydział V Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Skarżysku – Kamiennej w ramach sprawy operacyjnej o kryptonimie „Kurier”. W mieszkaniu Edwarda Ungiera miały miejsce rewizje w czasie, których funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa zarekwirowali nielegalne wydawnictwa m.in. „Nurt”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Hutnik”. Z uwagi na prowadzoną działalność tj. kolportaż wydawnictw bezdebitowych Edward Ungier w dniu 29 czerwca 1986 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Skarżysku-Kamiennej, Z kolei dnia 1 lipca 1986 r. został tymczasowo aresztowany, a następnie Postanowieniem z 10 września 1986 r. zwolniony z aresztu. W dniu 1 października 1986 r. umorzono śledztwo wobec Edwarda Ungiera.

 • Upamiętnienie działaczy skarżyskiej „Solidarności” – 30 października 2023. Fot. Dariusz Skrzyniarz
  Upamiętnienie działaczy skarżyskiej „Solidarności” – 30 października 2023. Fot. Dariusz Skrzyniarz
 • Upamiętnienie działaczy skarżyskiej „Solidarności” – 30 października 2023. Fot. Dariusz Skrzyniarz
  Upamiętnienie działaczy skarżyskiej „Solidarności” – 30 października 2023. Fot. Dariusz Skrzyniarz

 

do góry