Nawigacja

Aktualności

CALL FOR PAPERS: VII konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej – Rodzina. Wojna. Pamięć” – Michniów, 9 października 2024

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich oddział Muzeum Wsi Kieleckiej, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VII edycji konferencji naukowej „Wieś polska podczas II wojny światowej”. Tematyka poruszana podczas konferencji dotyczyć będzie losów wiejskich rodzin w latach 1939–1945 i obejmować zagadnienia wyrażone w tytule: „Rodzina. Wojna. Pamięć”. Konferencja odbędzie się 9 października 2024 r. w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich Michniowie.

Cel i zakres konferencji:

Celem konferencji będzie przedstawienie historii rodzin wiejskich uwikłanych w meandry II wojny światowej. Głównym założeniem – ukazanie losów konkretnych rodzin, poszczególnych ich członków, z uwzględnieniem pełnionych ról (ojciec, matka, dziecko) w perspektywie szeroko rozumianych represji okupacyjnych. Ponadto uwydatnianie historii rodziny – najważniejszej komórki życia społecznego, w ujęciu lokalnym, wręcz prywatnym. Równie istotnym celem obrad będzie przedstawienie budowania historii ogółu poprzez losy poszczególnych jednostek.

Pragniemy, aby prelegenci poruszyli zagadnienia dotyczące procesów degradacji więzi rodzinnych, sposobów walki o przetrwanie, skutków rozpadu rodzin, pracy przymusowej, pobytu w obozach koncentracyjnych, wywózek i wypędzeń.

Zagadnienia badawcze:

 • Funkcjonowanie systemu okupacyjnego i jego wpływ na życie rodzin wiejskich w okresie II wojny światowej;
 • Pacyfikacje wsi polskich i ich wpływ na strukturę społeczną wsi;
 • Losy katyńczyków, przymusowych robotników, jeńców wojennych i ich najbliższych (ze szczególnym uwzględnieniem losów i postaw osób ponoszących konsekwencje uwięzienia/odseparowania/zamordowania członków rodzin);
 • Dzieje rodzin z poszczególnych grup społecznych (ziemiaństwo, inteligencja wiejska), zawodowych i etnicznych zamieszkujących polską wieś w czasie II wojny światowej;
 • Rodziny przesiedlone na wieś w wyniku działań wojennych i zarządzeń okupanta;
 • Rodzina w konspiracji. Konspiracja w rodzinie. Uwarunkowania środowiskowe, społeczne i psychologiczne;
 • Ukrywani i ukrywający. Losy rodzin wiejskich pomagających ukrywać Żydów;
 • Wojenne losy wiejskich rodzin we wspomnieniach, relacjach i przekazach ustnych;
 • Pielęgnowanie pamięci o dziejach poszczególnych rodzin w okresie II wojny światowej.

Informacje organizacyjne:

 • zgłoszenia do udziału w konferencji i abstrakty proponowanych referatów należy przesyłać do 30 czerwca 2024 r. na adres email: konferencjamichniow@mwk.com.pl
 • streszczenia nie powinny przekraczać 2500 znaków (jednej strony tekstu)
 • decyzję o zakwalifikowaniu referatów do przedstawienia na konferencji Organizatorzy przekażą Autorom do 31 lipca 2024 r.
 • referaty z konferencji zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych. Prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia tekstów dostosowanych do Instrukcji wydawniczej IPN do 9 października 2024 r.

Termin konferencji:

9 października 2024 r. (środa)

Miejsce konferencji:

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Michniów 38, 26–130 Michniów

Kontakt z organizatorami:

do góry