Nawigacja

Aktualności

Powstaje mapa świętokrzyskich upamiętnień bł. ks. Jerzego Popiełuszkę – prosimy o informacje

W związku ze zbliżającą się 40. rocznicą śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach wraz z Zarządem Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w Kielcach pragnie upamiętnić postać duchownego – duszpasterza ludzi pracy, kapelana warszawskiej „Solidarności”, obrońcy praw człowieka w PRL, współczesnego męczennika.

  • Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Fot. z zasobu IPN (z kolekcji Jana Beszty-Borowskiego)
    Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Fot. z zasobu IPN (z kolekcji Jana Beszty-Borowskiego)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy na terenie województwa świętokrzyskiego znajdują się miejsca upamiętniające bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, np.:
•    Jego pomniki,
•    poświęcone mu tablice,
•    nazwy ulic, alei, rond, mostów, placów, skwerów,
•    szkoły imienia ks. Jerzego,
•    murale,
•    kościoły, kapliczki,
•    przechowywane relikwie bł. ks. Jerzego, płyty, witraże, obrazy,
•    inne formy upamiętnienia znajdujące się w przestrzeni publicznej.

Prosimy o informację zwrotną zawierającą najważniejsze dane na temat wskazanych miejsc i obiektów, opisów okoliczności ich fundacji lub nadania imienia oraz o podzielenie się dokumentacją fotograficzną.

Z ramienia Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach sprawę prowadzi Agnieszka Chłond. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 41 340 50 50 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: agnieszka.chlond@ipn.gov.pl

***

Do historii Polski przeszły prowadzone przez ks. Jerzego comiesięczne Msze św. za Ojczyznę w których uczestniczyły tłumy, także mieszkańcy Kielecczyzny. Duchowny mówił wówczas o szacunku wobec podstawowych praw obywatelskich, o konieczności obrony ideałów „Solidarności”, a jednocześnie sprzeciwiał się wobec stosowania przemocy w relacjach między ludźmi. Głosząc ewangeliczną zasadę: „zło dobrem zwyciężaj” miał odwagę publicznego wskazywania i nazywania nadużyć popełnianych przez władze komunistyczne w Polsce wobec własnego społeczeństwa.

W związku z tak charyzmatycznie prowadzoną działalnością na rzecz obrony podstawowych praw ks. Jerzy doznał szeregu szykan ze strony ludzi ówczesnego obozu władzy. Tragicznym apogeum tego procesu było Jego uprowadzenie, barbarzyńskie skatowanie i męczeńska śmierć zadana przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.

Od 2018 r. w rocznicę tych wydarzeń (19 października) obchodzony jest w kraju Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. W związku ze zbliżającą się kolejną rocznicą zabójstwa ks. Jerzego zaplanowaliśmy wydanie okolicznościowego przewodnika po województwie świętokrzyskim w którym zostaną wymienione i opisane miejsca związane z upamiętnieniem i kultem Błogosławionego.

 

do góry