Nawigacja

Audycje radiowe

Polecamy audycje z cyklu „Bohaterowie stanu wojennego”, którą przygotowało Polskie Radio Kielce we współpracy z pracownikami Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Seria składa się z 52 odcinków. Każdy z nich opowiada historie osób czy środowisk z Kielc i regionu świętokrzyskiego, które już od początku stanu wojennego stały się celem ataku dla reżimu komunistycznego.


Cykl „Bohaterowie tamtego września” opowiada o żołnierzach z Kielecczyzny, którzy walczyli w pierwszych dniach II wojny światowej, we wrześniu 1939 roku. Inspiracją dla serii dokumentalnej stały się unikalne materiały archiwalne czy wspomnienia. Z tej serii słuchacze dowiedzą się kim byli uczestnicy wojny obronnej z regionu świętokrzyskiego i jaką rolę odegrali w walce o Polskę. Audycję przygotowało polskie Radio Kielce pod patronatem Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.


Cykl słuchowisk historycznych, które opowiadają o starciach, do których dochodziło na Kielecczyźnie w czasie II wojny światowej. Audycje Polskiego Radia Kielce powstały przy udziale aktorów, rekonstruktorów i pod patronatem Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.


Cykl audycji radiowych przedstawiający poruszające historie Polaków, którzy zginęli na ziemiach ZSRR w latach 1939-1945. Seria składa się z przeszło czterdziestu kilkunastominutowych odcinków. Każdy z nich przybliża słuchaczom losy jednego bohatera. Audycje przygotowało Polskie Radio Kielce we współpracy z Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.


Audycja prezentuje sylwetki nauczycieli prowadzących tajne nauczanie i miejsca, gdzie tajne komplety były realizowane. Z programu słuchacz dowiaduje się między innymi o sytuacji pedagogów tuż przed wybuchem II wojny światowej i w jej trakcie, podejściu Hitlera do nauczania czy sposobie organizacji tajnych kompletów.

do góry