Nawigacja

Broszury edukacyjne i dodatki prasowe do pobrania (PDF)

Stan badań nad pomocą świadczoną Żydom przez ludność polską w okresie II wojny światowej na okupowanych terenach województwa kieleckiego [PDF]

W swoim opracowaniu dr Tomasz Domański analizuje główne kierunki podejmowanych dotychczas badań w obszarze pomocy Żydom, świadczonej przez ludność polską na okupowanych terenach województwa kieleckiego w granicach z 31 sierpnia 1939 r. Autor wnikliwie i wielowątkowo analizuje obecność problematyki pomocowej z terenu województwa kieleckiego w opracowaniach ogólnopolskich, z jednoczesnym opisem dorobku badań regionalnych. W książce szeroko omówiono stan piśmiennictwa na temat roli różnych warstw społecznych zaangażowanych w pomoc Żydom: Kościoła i duchowieństwa katolickiego, ziemiaństwa, chłopstwa. Ponadto dr Domański wskazał na perspektywę polską i żydowską w badaniach pomocowych oraz zaprezentował postulaty i kierunki dalszych poszukiwań źródłowych.

do góry