Nawigacja

Broszury edukacyjne i dodatki prasowe do pobrania (PDF)

O pomocy Żydom w Kielcach w czasie II wojny światowej [PDF]

Artykuł dr. Tomasza Domańskiego z Referatu Badań Historycznych Delegatury IPN w Kielcach, który ukazał się w „Tygodniku eM” w wydaniu z dnia 24 marca 2024 roku. Powstał on w związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

  • O pomocy Żydom w Kielcach w czasie II wojny światowej [PDF]
    O pomocy Żydom w Kielcach w czasie II wojny światowej [PDF]

Świadczenie pomocy ludności żydowskiej na okupowanych ziemiach polskich podczas II wojny światowej, to zagadnienie niezwykle złożone. Można je rozpatrywać pod różnymi kątami. Jednym z nich jest próba omówienia specyfiki pomocowej w miastach i na wsiach. W ostatnim czasie liczni badacze, głównie z Instytutu Pamięci Narodowej, pochylają się nad zaangażowaniem w pomoc Żydom oraz stratami osobowymi poniesionymi w związku z tą działalnością przez mieszkańców wsi. Mniej natomiast pisze się o pomocy udzielanej w miastach średniej wielkości, takich jak Kielce.

do góry