Nawigacja

Komunikaty

Akt oskarżenia przeciwko byłemu prokuratorowi Prokuratury Rejonowej w Kielcach

Kraków, dnia 29 czerwca 2022 r.

W dniu 24 czerwca 2022 r. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie skierowała do Sądu Rejonowego w Kielcach akt oskarżenia przeciwko byłemu prokuratorowi Prokuratury Rejonowej w Kielcach Kazimierzowi B.

Kazimierz B. został oskarżony o popełnienie czynów, polegających na bezprawnym pozbawieniu wolności w 1982 i 1983 roku w Kielcach nauczyciela akademickiego – wykładowcy fizyki na Uniwersytecie  Warszawskim oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, który wziął udział w manifestacji ulicznej w dniu 3 maja 1982 roku, a na zajęciach dydaktycznych prowadzonych z grupą kilkunastu studentów prezentował transparent z napisem „Solidarność” oraz nauczyciela – działacza NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, który przechowywał wydawnictwa podważające legalność wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i pozbawienia obywateli podstawowych praw i wolności.

Oskarżonemu zarzucono także podżeganie w lipcu 1982 roku składów orzekających Sądu Wojewódzkiego w Kielcach do wydania wyroków skazujących na wieloletnie kary pozbawienia wolności członków NSZZ „Solidarność” z zakładów pracy z Kielc i Starachowic, którzy w okresie obowiązywania stanu wojennego nadal brali udział w zebraniach tegoż związku zawodowego oraz kolportowali jego wydawnictwa.

Przeprowadzone w tej sprawie postępowanie przygotowawcze przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie dostarczyło podstaw do przyjęcia, że działalność prowadzona przez pokrzywdzonych po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce  nie stanowiła przestępstw, również w świetle przepisów prawa PRL, zatem zarówno stosowanie wobec nich środków zapobiegawczych w postaci tymczasowych aresztowań, jak też  wnioskowanie o wymierzenie drastycznie surowych kar pozbawienia wolności były aktami bezprawia i represji.

Oskarżony Kazimierz B. do 1990 roku był prokuratorem, obecnie jest radcą prawnym.   

Naczelnik OKŚZpNP w Krakowie
prok. Waldemar Szwiec

do góry