Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Wieś polska podczas II wojny światowej. Po pacyfikacji – losy i pamięć” – Kielce-Michniów, 10-11 lipca 2021

10 lipca 2021 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach odbyła się konferencja naukowa zorganizowana w ramach obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

 • Kielce, 10.07.2021. Konferencja naukowa o martyrologii wsi polskiej. Fot. IPN
  Kielce, 10.07.2021. Konferencja naukowa o martyrologii wsi polskiej. Fot. IPN
 • Kielce, 10.07.2021. Konferencja naukowa o martyrologii wsi polskiej. Fot. IPN
  Kielce, 10.07.2021. Konferencja naukowa o martyrologii wsi polskiej. Fot. IPN
 • Kielce, 10.07.2021. Konferencja naukowa o martyrologii wsi polskiej. Fot. IPN
  Kielce, 10.07.2021. Konferencja naukowa o martyrologii wsi polskiej. Fot. IPN
 • Kielce, 10.07.2021. Konferencja naukowa o martyrologii wsi polskiej. Fot. IPN
  Kielce, 10.07.2021. Konferencja naukowa o martyrologii wsi polskiej. Fot. IPN
 • Kielce, 10.07.2021. Konferencja naukowa o martyrologii wsi polskiej. Fot. IPN
  Kielce, 10.07.2021. Konferencja naukowa o martyrologii wsi polskiej. Fot. IPN
 • Kielce, 10.07.2021. Konferencja naukowa o martyrologii wsi polskiej. Fot. IPN
  Kielce, 10.07.2021. Konferencja naukowa o martyrologii wsi polskiej. Fot. IPN
 • Kielce, 10.07.2021. Konferencja naukowa o martyrologii wsi polskiej. Fot. IPN
  Kielce, 10.07.2021. Konferencja naukowa o martyrologii wsi polskiej. Fot. IPN
 • Kielce, 10.07.2021. Konferencja naukowa o martyrologii wsi polskiej. Fot. IPN
  Kielce, 10.07.2021. Konferencja naukowa o martyrologii wsi polskiej. Fot. IPN
 • Kielce, 10.07.2021. Konferencja naukowa o martyrologii wsi polskiej. Fot. IPN
  Kielce, 10.07.2021. Konferencja naukowa o martyrologii wsi polskiej. Fot. IPN

Spotkanie poświęcone było problematyce ofiar najokrutniejszych represji i ich losów, rzeczywistości po pacyfikacjach, procesie odbudowy spalonych wsi. W centrum uwagi znalazł się człowiek – świadek niemieckiego i sowieckiego okrucieństwa. Symbolicznym miejscem upamiętnienia martyrologii wszystkich miejscowości spacyfikowanych podczas II wojny światowej stał się Michniów w woj. świętokrzyskim.

– Michniów był wsią, która miała się już nigdy nie odrodzić. Takie były zamierzenia hitlerowców, którzy nie tylko spalili wieś mordując jej mieszkańców, ale także zakazali odbudowy. To nie jedyna miejscowość, która została spacyfikowana w taki sposób. Gdyby nie wola tych, co ocaleli i innych osób, ich determinacja i chęć świadczenia o tym, co się stało, prawdopodobnie ta społeczność nigdy nie zostałaby odbudowana. Zwłaszcza na wschodzie jest wiele takich wsi, które zarosły trawą i właściwie nikt o nich nie pamięta – mówiła dr Dorota Koczwańska-Kalita, naczelnik kieleckiej delegatury IPN.

W przeddzień obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej blisko 30 naukowców z całego kraju debatowało o polityce okupantów niemieckich w stosunku do polskiego rolnictwa, pacyfikacji wiosek na Lubelszczyźnie i w Górach Świętokrzyskich w latach 1939-1945, działalności Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich wobec ukraińskich współobywateli w marcu 1944 r., sytuacji dzieci w cieniu wysiedleń i pacyfikacji Zamojszczyzny.

Organizatorami konferencji są Delegatura IPN w Kielcach oraz Muzeum Wsi Kieleckiej.

do góry