Nawigacja

Aktualności

Szkolenia dla świętokrzyskich nauczycieli „Szlaki Nadziei – Armia gen. Andersa”. Zapisy do 31 stycznia 2023

Delegatura IPN w Kielcach zaprasza nauczycieli przedmiotów humanistycznych z woj. świętokrzyskiego na szkolenia pod hasłem „Szlaki Nadziei – Armia gen. Andersa” w roku szkolnym 2022/2023.

Cykl podzielony jest na dwie części. W ramach pierwszej realizowanej w roku szkolnym 2022/2023 omówione zostanie powstanie rządu polskiego na uchodźctwie, budowa i walki Polskich Sił Zbrojnych, tworzenie i ewakuacja Armii Polskiej w ZSRS oraz emigracja i tworzenie osiedli polskich w różnych częściach świata.

Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia. Po spełnieniu dodatkowych warunków możliwe będzie uzyskanie certyfikatu prezesa IPN oraz ministra edukacji. Zaświadczenia i certyfikaty zostaną wręczone po zakończeniu pierwszej części szkoleń, w czerwcu 2023 r.

Druga cześć szkoleń, w roku szkolnym 2023/2024, będzie dotyczyć walk Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944-1945 oraz sytuacji żołnierzy i uchodźców po zakończeniu II wojny światowej.

Informacji o zapisach, harmonogramie i formie realizacji szkoleń udziela koordynator regionalny dr Michał Zawisza (tel. 696 826 381, wew. 104). Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 31 stycznia 2023 r. na adres e-mail: michal.zawisza@ipn.gov.pl.

do góry