Nawigacja

Aktualności

Powstanie styczniowe tematem spotkań w kieleckim „Przystanku Historia”

Seria spotkań związanych ze 160. rocznicą wybuchu powstania styczniowego odbyła się 24 i 25 stycznia 2023 roku w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach. Uczestniczyła w nich między innymi młodzież, nauczyciele czy przedstawiciele władz – w sumie niemal dwieście osób w różnym wieku. W programie znalazły się prelekcje, prezentacje monet kolekcjonerskich czy zwiedzanie wystawy.

Najpierw Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” przy ulicy Warszawskiej odwiedzili uczniowie kieleckich szkół wraz z nauczycielami. Młodzież dowiedziała się więcej o powstaniu styczniowym dzięki prelekcji profesora Adama Massalskiego z Referatu Badań Historycznych IPN w Kielcach pt. „Rok krwawej zamieci 1863”. Badacz opowiedział m.in. o miejscach walk powstańców w regionie świętokrzyskim czy o ważnych postaciach. Na koniec uczniowie sprawdzili swoją wiedzę rozwiązując quiz historyczny w aplikacji Kahoot!

Następnie odbyła się oficjalna część przeznaczona dla przedstawicieli władz, szefów instytucji działających w Kielcach czy nauczycieli. Prelekcję dla dorosłych gości wydarzenia pt. „Ks. Józef Ćwikliński i duchowieństwo w Powstaniu Styczniowym” wygłosiła dr Grażyna Barwinek, wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach.

W drugim dniu spotkań, czyli 25 stycznia 2023 roku w CE IPN „Przystanek Historia” pojawiła się kolejna grupa młodzieży szkolnej, która wysłuchała prelekcji na temat przebiegu powstania styczniowego i wzięła udział w quizie.

Monety NBP w 160. rocznicę powstania styczniowego

Zarówno w częściach edukacyjnych, jak i oficjalnej Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Kielcach zaprezentował dwie monety kolekcjonerskie wyemitowane w związku ze 160. rocznicą wybuchu powstania styczniowego. Na rewersie złotej monety o nominale 200 zł widnieje motyw dekoracyjny z elementami uzbrojenia i sztandarami oraz trójdzielnym herbem powstańczym z ukoronowanym Orłem Białym, litewską Pogonią oraz Michałem Archaniołem symbolizującym Ruś. Na rewersie srebrnej monety o nominale 20 zł widać fragment rysunku Walerego Eljasza-Radzikowskiego „Patrol powstańczy z 1863 r.” przedstawiający grupę polskich powstańców. Z lewej strony umieszczono pieczęć Rządu Narodowego z ukoronowanym trójdzielnym herbem z Orłem, Pogonią i Michałem Archaniołem.

Wystawa o powstaniu styczniowym

Obecni podczas spotkania na kieleckim „Przystanku Historia” mogli obejrzeć również wystawę opowiadającą o powstaniu styczniowym. Powstała ona w oparciu o prace Artura Grottgera, które przedstawiają artystyczną wizję wydarzeń sprzed 160 lat. Na planszach wykorzystane zostały cykle rysunkowe „Warszawa”, „Warszawa II” i „Wojna”.

Spotkania w 160. rocznicę powstania styczniowego przygotowali: Delegatura IPN w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Narodowy Bank Polski.

 

do góry