Nawigacja

Aktualności

Wystawa o powstaniu styczniowym w kieleckim „Przystanku Historia”

W „Przystanku Historia” przy ul. Warszawskiej 5 w Kielcach dla oglądających dostępna jest wystawa opowiadająca o powstaniu styczniowym. Powstała ona w oparciu o rysunkowe cykle Artura Grottgera, które przedstawiają artystyczną wizję wydarzeń z drugiej połowy XIX wieku. Ekspozycja prezentowana jest w związku ze 160. rocznicą wybuchu powstania.

Poświęcone powstaniu styczniowemu dzieła Grottgera są jednym z najcenniejszych klejnotów polskiej sztuki patriotycznej. Ukazują dramatyczne epizody powstania i następujące po jego upadku akty zaborczych represji. Malarz stworzył ikonografię powstania styczniowego, utrwalając ją w pamięci i wyobraźni wielu pokoleń Polaków. Za życia artysty cykle były rozpowszechniane w reprodukcjach fotograficznych oraz w technice heliograwiury. Po powstaniu, a także podczas wojen światowych i w czasach „Solidarności” były nośnikiem idei niepodległościowej.

Grottgerowskie cykle powstańcze łączą w sobie elementy poetyki romantyzmu – heroizm, tragizm, idealizm, mistycyzm – z realizmem formy, odwzorowanej bezbłędnym rysunkiem, wrażliwie wyczutym światłocieniem oraz rozległą, malarską skalą tonów czerni i bieli. Operując zmienną dramaturgią i stopniowaniem nastroju, odwołują się do emocji widzów.

Artur Grottger zapisał się w polskiej historii sztuki przede wszystkim jako twórca cyklów rysunkowych, które reprodukowane po wielekroć, stały się częścią kanonu sztuki narodowej.

Wystawa dostępna jest do 22 lutego 2023 roku.

do góry