Nawigacja

Aktualności

„Jędrusie” a żołnierze „Ponurego”. Debata o różnicach i podobieństwach oddziałów partyzanckich – Kielce, 17 lutego 2023 r.

Debata historyczna pt. Na szlaku „Jędrusiów”, drogami żołnierzy „Ponurego”. Podobieństwa i różnice w modelach funkcjonowania Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” i Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” odbyła się w piątek 17 lutego 2023 r. w CE IPN „Przystanek Historia” w Kielcach. Spotkanie było zwieńczeniem kieleckich obchodów 81. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Gośćmi debaty byli historycy, którzy od lat analizują dzieje Armii Krajowej. Swoją wiedzą podzielił się dr hab. Tadeusz Zych, dyrektor Muzeum ‒ Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu i dr Marek Jedynak, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Spotkanie poprowadził Robert Piwko z Referatu Badań Historycznych kieleckiej Delegatury IPN. Warto dodać, że punktem wyjścia do rozmowy były wyniki badań obu historyków opublikowane na kartach książek: M. Jedynak, Niezależni kombatanci w PRL. Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”-„Nurt” (1957–1989), Kielce – Kraków 2014 oraz T. Zych, Pierwsi po „Hubalu”. „Odwet ‒ Jędrusie” 1939‒1945, Tarnobrzeg ‒ Połaniec 2021. Wśród publiczności znalazły się między innymi delegacje 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego im. Antoniego Wiktorowskiego „Kruka”, 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Garnizonu Kielce, a także przedstawiciele stowarzyszeń kieleckich i mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.

Celem debaty była próba ukazania podobieństw i różnic w funkcjonowaniu tytułowych oddziałów partyzanckich w okresie okupacji niemieckiej. Przypomniane zostały sylwetki dowódców oraz przebieg najważniejszych akcji zbrojnych przeprowadzonych przez żołnierzy Jana Piwnika „Ponurego”, Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta” oraz Władysława Jasińskiego „Jędrusia” i Józefa Wiącka „Sowy”. Ważnym etapem w historii obu oddziałów była akcja „Burza” oraz wspólne walki prowadzone w szeregach 2 Pułku Piechoty Legionów AK. Historycy nakreślili specyfikę działalności kombatanckiej podjętej przez oba środowiska po wojnie. Na koniec, oddano głos publiczności, która dopytywała o partyzantów lub dzieliła się własnymi refleksjami.

Patronat medialny: Radio Kielce, TVP3 Kielce, Radio Leliwa, Radio eM Kielce

 

do góry