Nawigacja

Aktualności

Konkurs „A kiedy przyjdą podpalić dom… Represje wobec mieszkańców Kielecczyzny w czasie II wojny światowej” – zgłoszenia do 22 marca 2023 r.

  • Konkurs „A kiedy przyjdą podpalić dom… Represje wobec mieszkańców Kielecczyzny w czasie II wojny światowej”
    Konkurs „A kiedy przyjdą podpalić dom… Represje wobec mieszkańców Kielecczyzny w czasie II wojny światowej”

Wojewódzki konkurs historyczny „A kiedy przyjdą podpalić dom… Represje wobec mieszkańców Kielecczyzny w czasie II wojny światowej” skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z woj. świętokrzyskiego. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat polityki represji niemieckich wobec obywateli polskich, a także skali oraz form represji, jakich doświadczyli mieszkańcy regionu świętokrzyskiego w latach 1939-1945, np. pacyfikacji, wysiedleń, wywózek na roboty do Niemiec, masowych egzekucji, aresztowań, osadzanie w więzieniach, obozach koncentracyjnych. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej poświęconej tematyce represji niemieckich, jakich doświadczyli mieszkańcy Kielecczyzny w latach 1939-1945, ze szczególnym uwzględnieniem pacyfikacji wsi kieleckich w roku 1943 (w tym m.in. Michniowa).

Konkurs jest realizowany w ramach uroczystości upamiętniających ofiary pacyfikacji Michniowa w 80. rocznicę wydarzeń. Jego organizatorem jest Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, a współorganizatorami: Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Muzeum Wsi Kieleckiej.

Ogłoszenie konkursu: 15 lutego 2023 r.
Zgłoszenie udziału do: 22 marca 2023 r.
Nadsyłanie prac: 28 kwietnia 2023 r.
Rozstrzygniecie: 15 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje:
Edyta Krężołek, kierownik Referatu Edukacji Narodowej delegatury IPN w Kielcach
tel. 696 826 381 w.101
edyta.krezolek@ipn.gov.pl

* * *

Głównym celem polityki prowadzonej w czasie II wojny światowej przez Niemców na okupowanych ziemiach polskich było całkowite podporządkowanie Polaków interesom III Rzeszy. Stosując terror – egzekucje, osadzanie w więzieniach i obozach – zamierzano wyeliminować rzeczywistych i potencjalnych przywódców ruchu oporu oraz warstwę przywódczą narodu, pozostałą zaś jego część zmusić do posłuszeństwa. Pozbawiony elity naród miał się stać tanią, niewykształconą i bezwzględnie eksploatowaną siłą roboczą, pracującą zarówno w okupowanym kraju, jak i w Rzeszy. Kumulacja terroru, który eskalował  od jesieni 1942 r., nastąpiła wiosną i latem 1943 r., kiedy Niemcy przeprowadzili masowe pacyfikacje na polskiej wsi. Symbolem tych zbrodni stała się zagłada Michniowa. Antypolska polityka niemiecka doprowadziła do śmierci setek tysięcy osób, a kolejnym tysiącom przyniosła trwałe obrażenia fizyczne i psychiczne, obserwowane jeszcze wiele lat po zakończeniu wojny.

do góry