Nawigacja

Aktualności

August Emil Fieldorf „Nil” bohaterem nowej wystawy w „Przystanku Historia” w Kielcach

Wystawa pt. August Emil Fieldorf „Nil” jest dostępna w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach od 24 lutego do 31 marca 2023 roku. Ekspozycja składa się z 14 plansz i w przystępny sposób przybliża oglądającym życiorys znanego generała. Wystawa prezentowana jest w związku z 70. rocznicą śmierci „Nila”.

Wystawa prezentuje postać generała Augusta Emila Fieldorfa, którego historia uosabia los pokolenia Polaków mającego udział w odzyskaniu Ojczyzny, a później doświadczonego tragedią jej utraty. Fieldorf przyszedł na świat w 1895 r. w Krakowie. Już w 1914 r. został legionistą, a później walczył w szeregach Wojska Polskiego o granice Rzeczypospolitej i bronił jej przed najazdem bolszewickim. Po wojnie kontynuował służbę wojskową. Brał udział w kampanii wrześniowej, a potem przedostał się na Zachód, skąd jako emisariusz powrócił do okupowanego kraju. Pod jego dowództwem Kedyw zadał Niemcom dotkliwe straty, toteż otrzymał kolejne zadanie – powołania tajnej organizacji „NIE” na czas nowej okupacji sowieckiej. Nierozpoznany przetrwał sowieckie łagry. Dopełnieniem jego losu było cierpienie i śmierć w komunistycznym więzieniu w 1953 r.

W wystawie wykorzystano zdjęcia: Instytutu Pamięci Narodowej, Centralnego Archiwum Wojskowego, Archiwum Akt Nowych, Muzeum Armii Krajowej, Ośrodka Karta, Narodowego Archiwum Cyfrowego, ze zbiorów: Marii Fieldorf-Czarskiej, Marii Fieldorf i Leszka Zachuty, Marka Ney-Krwawicza, Towarzystwa Parku im. dr. Henryka Jordana w Krakowie.

do góry