Nawigacja

Aktualności

Szkolenia dla świętokrzyskich nauczycieli „Szlaki Nadziei – Armia gen. Andersa”

Około 30 świętokrzyskich nauczycieli wzięło udział w szkoleniach z cyklu pod hasłem „Szlaki Nadziei – Armia gen. Andersa”. Spotkania odbywały się w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach.

Na pierwsze szkolenie dla pedagogów, które odbyło się 21 lutego referaty przygotowali prof. Jerzy Gapys, dyrektor Instytutu Historii UJK i Marek Jończyk z Referatu Badań Historycznych Delegatury IPN w Kielcach. Prezentacje przygotował też Referat Edukacji Narodowej. Dr Michał Zawisza opowiedział o tece edukacyjnej o Polakach wywiezionych w głąb ZSRS a Ilona Religa-Gola zaprezentowała grę edukacyjną „First to Fight. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945”.

 

 

Podczas drugiego spotkania szkoleniowego zorganizowanego 14 marca 2023 r. odbyły się dwa wykłady. Edyta Krężołek, kierownik Referatu Edukacji Narodowej w kieleckiej Delegaturze IPN opowiedziała nauczycielom o Armii Polskiej w ZSRS, jej utworzeniu i ewakuacji. Kolejny wykład wygłosił dr Michał Zawisza z Referatu Edukacji Narodowej. Jego tematyka dotyczyła cywilnych uchodźców ze Związku Sowieckiego w latach 1942-45 oraz osiedli polskich w Iranie, Indiach, Afryce, Meksyku i Nowej Zelandii. Pedagodzy zapoznali się także z materiałami edukacyjnymi IPN poświęconymi emigracji i Polskim Siłom Zbrojnym na Zachodzie. Zaprezentowane zostały warsztaty dla młodzieży pt. „Śledztwo Katyńskie”.

 

 

***

Cykl „Szlaki Nadziei – Armia gen. Andersa” podzielony jest na dwie części. W ramach pierwszej realizowanej w roku szkolnym 2022/2023 omówione zostanie powstanie rządu polskiego na uchodźctwie, budowa i walki Polskich Sił Zbrojnych, tworzenie i ewakuacja Armii Polskiej w ZSRS oraz emigracja i tworzenie osiedli polskich w różnych częściach świata.

Uczestnicy szkoleń otrzymają zaświadczenia. Po spełnieniu dodatkowych warunków możliwe będzie uzyskanie certyfikatu prezesa IPN oraz ministra edukacji. Zaświadczenia i certyfikaty zostaną wręczone po zakończeniu pierwszej części szkoleń, w czerwcu 2023 r.

Druga cześć szkoleń, w roku szkolnym 2023/2024, będzie dotyczyć walk Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944-1945 oraz sytuacji żołnierzy i uchodźców po zakończeniu II wojny światowej.

***

Więcej o projekcie „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”: https://szlakinadziei.ipn.gov.pl/

 

 

do góry