Nawigacja

Aktualności

Straceni. Sylwetki ofiar reżimu stalinowskiego

Na szklanej fasadzie Centrum Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” przy ulicy Warszawskiej w Kielcach prezentujemy serię grafik pt. „Straceni. Sylwetki ofiar reżimu stalinowskiego”.

W latach 1944-1956 wskutek terroru komunistycznego w Polsce śmierć poniosło około 50 tysięcy osób, które uznane zostały za przeciwników ustroju narzuconego Polakom po zakończeniu II wojny światowej. Zginęli na mocy wyroków sądowych, zostali zamordowani lub zmarli w siedzibach Urzędów Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej, więzieniach i obozach, a także zginęli w walce lub w trakcie działań pacyfikacyjnych. Część z tych osób już w II Rzeczpospolitej prowadziła aktywne życie zawodowe – byli nauczycielami, urzędnikami, oficerami. W czasie wojny byli doświadczonymi konspiratorami, którzy narażali swe życie w walce z okupantem niemieckim i sowieckim. W wolnej Polsce zasługiwaliby na awanse, zaszczyty i nagrody. W Polsce komunistycznej spotkało ich tylko nieszczęście i śmierć z rąk sowieckich okupantów i ich polskich współpracowników.

Niektóre ofiary totalitarnego systemu urodziły się w latach dwudziestych, a starcie z komunistycznym reżimem po 1945 r. było często ich pierwszym militarnym doświadczeniem. Mogli zostać lekarzami, nauczycielami, urzędnikami. Wszystkich ich Polska straciła, ponieważ swoim czynem, wolą i oddaniem służyli Ojczyźnie wolnej i niepodległej. Trafili do bezimiennych dołów w lasach i zakątkach cmentarzy. Na terenie Kwatery Ł na warszawskich Powązkach, w miejscu ukrycia ciał przeciwników narzuconej władzy pochowano funkcjonariuszy odpowiedzialnej za to partii politycznej. Mieli zostać zapomniani. Jednak poszukiwanie i godne uhonorowanie osób, które oddały życie w walce o niepodległość kraju i wolność jego obywateli, stanowi obowiązek każdego państwa dbającego o swoją historię, zachowanie narodowej tradycji i kształtowanie postaw patriotycznych. Skazani na zapomnienie i wieczną hańbę odzyskują należne im miejsce w zbiorowej świadomości.

W 70. rocznicę śmierci gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, najwyższego rangą żołnierza Armii Krajowej, który padł ofiarą zbrodni okresu stalinowskiego, prezentujemy sylwetki 12 bohaterów – straconych, którzy weszli do polskiej historii i stworzyli podwaliny naszego obecnego dnia.

Zachęcamy do zapoznania się z elektroniczną wersją wystawy.

 • 01 Straceni - plansza tytułowa
 • 02 Straceni - wstęp
 • 03 Stanisław Sojczyński Warszyc
 • 04 August Emil Fieldorf Nil
 • 05 Grzegorz Dobrowolski-Doliwa
 • 06 Witold Pilecki
 • 07 Stanisław Kasznica Wąsowski Przepona
 • 08 Grzegorz Lipiński Gryf
 • 09 Bolesław Kontrym Żmudzin
 • 10 Zygmunt Szendzielarz Łupaszka
 • 11 Władysław Śliwiński
 • 12 Antoni Olechnowicz Pohorecki
 • 13 Ks Zygmunt Kaczyński
 • 14 Lucjan Minkiewicz Wiktor
do góry