Nawigacja

Aktualności

Finał konkursu „Wódz i polityk – życie i działalność generała Władysława Sikorskiego” – Kielce, 16 maja 2023 r.

Finał i rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu historycznego „Wódz i polityk – życie i działalność generała Władysława Sikorskiego” odbył się we wtorek 16 maja 2023 roku w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach. W wydarzeniu wzięło udział 28 uczniów z 14 szkół z różnych części regionu.

W ramach konkursu uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego musieli popisać się wiedzą na temat gen. Sikorskiego. W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązywali test w swoich szkołach. W ten sposób wyłonione zostały dwuosobowe zespoły reprezentujące daną placówkę. W finale na młodzież czekał kolejny test, który został przeprowadzony w oparciu o platformę Kahoot!. Zawierał on 20 zadań. Finaliści musieli wskazywać właściwe odpowiedzi spośród czterech proponowanych lub oceniać czy dane stwierdzenie jest prawdziwe lub fałszywe. Zagadnienia odwoływały się do wcześniej zdobytej wiedzy na temat gen. Władysława Sikorskiego oraz do krótkiej prezentacji, którą przed testem przeprowadził dr Michał Zawisza z Referatu Edukacji Narodowej w Delegaturze IPN w Kielcach.

Najlepsza okazała się młodzież z III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach. Drugie miejsce zajęła drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej. Trzecie miejsce wywalczyli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich. We wręczeniu nagród, dyplomów i podziękowń wzięła udział naczelnik Delegatury IPN w Kielcach dr Dorota Koczwańska-Kalita.

Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów upamiętniających 80. rocznicę śmierci gen. Władysława Sikorskiego, współautora zwycięstwa nad Armią Czerwoną w 1920 r., premiera II RP, w czasie II wojny światowej Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych i szefa rządu RP na uchodźstwie. Maj jest szczególnym miesiącem w życiorysie tej postaci, ponieważ 20 maja przypada 142. rocznica urodzin generała Sikorskiego.

Organizatorem konkursu było Technikum nr 2 im. gen. Władysława Sikorskiego w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach, a współorganizatorem Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Honorowy patronat nad konkursem objął Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Ryszard Legutko oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik.

do góry