Nawigacja

Aktualności

Promocja książki „Nasza broń to karta wyborcza”. Polskie Stronnictwo Ludowe w województwie kieleckim w latach 1945–1949 - Kielce, 15 maja 2023 r.

W poniedziałek 15 maja 2023 roku w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbyła się promocja książki pt. „Nasza broń to karta wyborcza”. Polskie Stronnictwo Ludowe w województwie kieleckim w latach 1945–1949 autorstwa dr Marzeny Grosickiej.

W dyskusji wokół książki wzięli udział: dr hab. Grzegorz Miernik prof. UJK – Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz dr Marzena Grosicka, kierownik Referatu Badań Historycznych Delegatury IPN w Kielcach.

Dr Marzena Grosicka zwracała uwagę na dynamiczny rozwój środowiska Polskiego Stronnictwa Ludowego na Kielecczyźnie tuż po II wojnie światowej oraz duże poparcie wśród społeczeństwa. Wiosną 1946 r. partia liczyła ponad 60 tys. osób i należała do najsilniejszych organizacji wojewódzkich w kraju.

- Wynikało to w dużej mierze z tego, że na Kielecczyźnie tradycje działalności ruchu ludowego sięgały okresu znacznie wcześniejszego. Już w międzywojniu działały tu bardzo aktywne ośrodki tego ruchu. Szczególnie na terenach południowej i wschodniej części regionu, gdzie rolnictwo było dobrze rozwinięte. Tamtejsi działacze ludowi byli bardzo aktywni, uczestniczyli w strajkach chłopskich, byli dobrze przygotowani do działalności organizacyjnej, prężnie funkcjonował Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. Ludowcy byli również bardzo aktywni w okresie II wojny światowej a Bataliony Chłopskie należały do najliczniejszych w kraju – tłumaczyła autorka książki.

Poruszony został też temat komunistycznych represji skierowanych przeciwko działaczom PSL.

- Represje stosowane były od samego początku, od momentu kiedy poszczególne osoby decydowały się przystąpić do tej partii. Mimo tego, że ci ludzie działali legalnie, zgodnie z obowiązującym prawem to i tak byli szykanowani. Sposobów na to było wiele, opisałam je w mojej książce. To na przykład utrudnianie znalezienia pracy, aresztowania za współpracę z tzw. „bandami”, czyli z podziemiem niepodległościowym czy za przechowywanie broni. Zdarzało się, że była to broń podrzucana – wyjaśniała dr Marzena Grosicka.

Przedstawiciele wielu różnych środowisk uwierzyli, że w wolnych i nieskrępowanych wyborach PSL jest w stanie zwyciężyć. Tytułowa karta wyborcza miała sprawić, że Polska odzyska suwerenność i stanie się państwem demokratycznym. Jednak komuniści na to nie pozwolili w czasie wyborów w 1947 roku.

- Rozsyłane były grupy propagandowe, które zastraszały ludzi, namawiały ich do opowiadania się za komunistami. Województwo kieleckie było wyjątkowe w skali kraju. Zostało podzielone na cztery okręgi wyborcze, a w aż trzech listy wyborcze Polskiego Stronnictwa Ludowego zostały unieważnione. Powody były różne. Komuniści wmawiali, że wyborcy mieli nieświadomie podpisywać listy poparcia, niektórzy wyborcy byli pozbawiani prawa do głosu za popieranie PSL. Niestety, wybory wyglądały tak, że większość mieszkańców Kielecczyzny nie miała możliwości głosowania na opozycję, pomimo wielu protestów i apeli. Wskutek szykan, fałszerstw wyborczych PSL zostało zepchnięte do roli mało znaczącej opozycji – opowiadała dr Marzena Grosicka.

Promocję książki zorganizowała Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach wraz z Ludowym Towarzystwem Naukowo-Kulturalnym Oddział w Kielcach.

Patronat medialny: Lokalna.TV, Radio eM Kielce, Polskie Radio Kielce, Echo Dnia, Telewizja Świętokrzyska, TVP3 Kielce

 

do góry