Nawigacja

Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu „A kiedy przyjdą podpalić dom… Represje wobec mieszkańców Kielecczyzny w czasie II wojny światowej” – Kielce, 15 maja 2023r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom w ramach konkursu „A kiedy przyjdą podpalić dom… Represje wobec mieszkańców Kielecczyzny w czasie II wojny światowej” odbyło się w poniedziałek 15 maja 2023 roku w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach. Świętokrzyska młodzież licznie wzięła w nim udział. Konkursowe prace przygotowało prawie 80 młodych osób.

Głównym organizatorem konkursu była Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. We wręczeniu podziękowań, wyróżnień i nagród wzięli udział jego współorganizatorzy: marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, dyrektor Instytutu Historii UJK w Kielcach prof. Jerzy Gapys, świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik oraz dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Tadeusz Sikora.

Konkurs „A kiedy przyjdą podpalić dom…” zrealizowany został w ramach uroczystości upamiętniających ofiary pacyfikacji Michniowa w 80. rocznicę wydarzeń.  Skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego, a jego celem było upowszechnienie wiedzy na temat polityki represji niemieckich wobec obywateli polskich, a także skali oraz form represji, jakich doświadczyli mieszkańcy regionu świętokrzyskiego w latach 1939-1945. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej poświęconej tematyce represji. W konkursie wzięło udział blisko 80 uczestników, którzy złożyli 47 prac konkursowych.

Komisja konkursowa w składzie: Klaudia Biela (Muzeum Wsi Kieleckiej), Paweł Boroń (Kuratorium Oświaty w Kielcach), prof. Jerzy Gapys (IH UJK) oraz Edyta Krężołek (IPN Kielce) stanęła przed bardzo trudnym zadaniem. Prace, które wpłynęły na konkurs prezentowały bardzo wysoki poziom. Z jednej strony wskazują one na zrozumienie niełatwego tematu, jakim była polityka niemieckiego okupanta wobec mieszkańców naszego regionu. Z drugiej strony natomiast, przypominają lokalne historie, po które sięgnęli uczestnicy konkursu. Jako organizatorzy na to właśnie liczyliśmy, ponieważ tragiczną historię Michniowa zna wielu mieszkańców naszego regionu i znalazło to swoje odzwierciedlenie w treści prac konkursowych. Z kolei informacje o pacyfikacjach takich miejscowości Sokołowa Górnego, Stróżek, Żuchowca i okolic, Dębna i Jeziorka już są mniej znane. Uczestnicy naszego konkursu te historie poznali. Co więcej, wielu z nich udało się osiągnąć coś wyjątkowego – odnaleźć i utrwalić wspomnienia, prawdopodobnie ostatnich już żyjących świadków tamtych wydarzeń.

Laureaci konkursu
PRACE PISEMNE – SZKOŁA PODSTAWOWA

I miejsce - Zofia Dyk, „Oni zginęli byś Ty mógł żyć”, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bielinach, nauczyciel: Marzena Chruściel
II miejsce - Maja Gierczak, „Obudźmy wspomnienia. Druga wojna światowa na Kielecczyźnie w oczach Urszuli Karbowniczek”, Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Hedy "Szarego" w Kunowie, nauczyciel: Katarzyna Smagieł-Dwojak
III miejsce - Julia Piasecka, „Pacyfikacja Swaryszowa – 17 sierpnia 1944 r.”, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie, nauczyciel: Anna Trzcińska

PRACE MULTIMEDIALNE – SZKOŁA PODSTAWOWA
I miejsce - Mieszko Sidwa, Antonina Sidwa, „Pacyfikacja wsi Żuchowiec i Gębice”, Publiczna Szkoła Podstawowa w Godowie, nauczyciel: Agnieszka Zięba
II miejsce ex equo
- Kamil Salwa, „Kieleckie wsie w ogniu wojny”, Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach, nauczyciel: Adam Pepasiński
- Małgorzata Golon, „Zapamiętać teraźniejszość, myśleć o przeszłości i tworzyć przyszłość”, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Maryi z Nazaretu w Kielcach, nauczyciel: Iwona Życińska
III miejsce ex equo
- Filip Sala, Oliwier Stęplewski, Piotr Fortunka, „Natalcia i Janka – dziewuszki z Bronkowic”, Akademicka Szkoła Podstawowa Shakespeare Primary School w Kielcach, nauczyciel:  Katarzyna Rogalińska
- Paulina Szczykutowicz, Adrian Baranowski, Amadeusz Derlatka, „Niemieckie represje wobec mieszkańców Wąchocka i okolicy w czasie II wojny światowej”, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi im. Świętokrzyskich Partyzantów AK, nauczyciel: Katarzyna Duda, Kinga Barszcz

Wyróżnienia
- Alicja Krzysztofek, Milena Kosińska „Sonia – historia (nie) jednej cyfry”, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobkowie, nauczyciel: Stanisław Osowski
- Kaja Rogowska, Kamila Partyka „Represje wobec ludności na Ziemi Kieleckiej”, Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrazowie, nauczyciel: Wioletta Pietruszka
- Kaja Kudasiewicz, Julia Salwa „Wojenne losy - cierpienia”, Zespół Placówek Oświatowych w Kijach, nauczyciel: Agata Kudasiewicz, Wiesława Zając

PRACE MULTIMEDIALNE – SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
I miejsce - Nikola Skrzyniarz, Jakub Skrzyniarz, „Represje na mieszkańcach Kielecczyzny w czasie II wojny światowej – wspomnienia świadków”, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, nauczyciel: Joanna Łukaszek
PRACE PISEMNE – SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
Wyróżnienie
- Dorota Sękowska, „Tam, gdzie między bruzdami płynie krew”, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich, nauczyciel: Adam Pancer

do góry