Nawigacja

Aktualności

Promocja książki „Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939” – Kielce, 23 maja 2023 r.

We wtorek 23 maja 2023 roku w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach odbyła się promocja książki pt. „Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939” autorstwa dr. Marcina Łuczkowskiego.

  • Promocja książki „Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939” – Kielce, 23 maja 2023 r. Fot. Dariusz Skrzyniarz (IPN)
    Promocja książki „Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939” – Kielce, 23 maja 2023 r. Fot. Dariusz Skrzyniarz (IPN)

O zawartości książki, a także o specyfice działalności politycznej, oddziaływaniu społecznym i aktywności gospodarczej ziemian w II Rzeczypospolitej dyskutowali dr Marcin Łuczkowski ‒ autor monografii oraz dr Marcin Chorązki ‒ historyk zajmujący się dziejami tego środowiska w burzliwym XX w. Spotkanie poprowadził dr Robert Piwko z Referatu Badań Historycznych Delegatury IPN w Kielcach.

Punktem wyjścia do rozmowy były tezy, wnioski oraz postulaty badawcze zaprezentowane na kartach publikacji, wokół której toczyła się dyskusja. O znaczeniu tej książki świadczy fakt, że po wielu latach przedstawiciel młodszej generacji historyków podjął trud uzupełnienia dotychczas funkcjonujących ustaleń na temat miejsca i roli ziemian w życiu publicznym Kielecczyzny. Po serii pytań do gości dyskusji, głos został oddany publiczności. Obecni na spotkaniu dzielili się swoimi spostrzeżeniami czy dopytywali o więcej szczegółów dotyczących wątków, które poruszone zostały przez historyków.

 

 

Praca dr. Marcina Łuczkowskiego stanowić może swoisty podręcznik do historii II Rzeczypospolitej, której dzieje zostały zaprezentowane są przez pryzmat procesów zachodzących wśród ziemiaństwa Kielecczyzny. W pracy dokonano charakterystyki tego środowiska, omówiono formy ich aktywności w samorządzie terytorialnym, gospodarczym i zawodowym oraz podjęto rozważania na temat działalności politycznej. Dopełnienie stanowią opisy efektów pracy ziemiaństwa w organizacjach społecznych i religijnych.

Jednym z ciekawszych wątków podjętych przez historyka była kwestia rozbieżności postawa tego środowiska wobec konieczności wyboru modelu uczestnictwa w życiu politycznym tworzącej się Niepodległej. Podstawowym czynnikiem różnicującym wówczas ziemian była odpowiedź na pytanie o skuteczność prowadzenia pracy politycznej w oparciu o „własne” ‒ ziemiańskie stronnictwo. Zastanawiano się, czy może efektywniejszym rozwiązaniem jest dołączanie ziemian do stronnictw reprezentujących szersze grupy społeczne. Różnice występujące na tym polu pogłębił w przyszłości zamach stanu przeprowadzony przez Józefa Piłsudskiego oraz przejęcie władzy przez piłsudczyków. Stosunek ziemian do sanatorów stał się jedną z ważniejszych kwestii w historii międzywojennej Polski.

Opisując zachodzące procesy historyczne dr Marcin Łuczkowski nie zapomina o ludziach i ich biografiach. Również w trakcie dyskusji uczestnicy postarają się przywołać sylwetki wyróżniających się ziemian: polityków, społeczników i gospodarzy, którzy związani byli z Kielecczyzną.

Rozważania o znaczeniu ziemian w II Rzeczypospolitej nieodparcie prowadzić muszą do stawiania pytań o sytuację ziemian podczas okupacji niemieckiej oraz okoliczności zniszczenia tego środowiska w pierwszych latach zniewolenia komunistycznego.

Praca dr Marcina Łuczkowskiego jest solidnym opracowaniem historycznym. Jej podstawę stanowi dysertacja doktorska przygotowana pod opieką naukową prof. Mieczysława B. Markowskiego. Książka posiada gruntowną podstawę bibliograficzną i archiwalną. Autor przebadał rozproszone zbiory wspomnień i pamiętników, dokonał analizy materiałów archiwalnych wytworzonych przez urzędy państwowe i instytucje władzy samorządowej. Przeprowadził kwerendę w materiałach licznych partii i stronnictw politycznych oraz organizacjach społecznych działających wśród ziemian.

do góry