Nawigacja

Aktualności

Gra miejska „Stefan Artwiński – historia ukryta w źródłach” – Kielce, 29 maja 2023 r.

W poniedziałek 29 maja 2023 roku w Kielcach odbyła się gra miejska dla młodzieży pod hasłem „Stefan Artwiński – historia ukryta w źródłach”. Wzięli w niej udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego. Grę opracował Referat Edukacji Narodowej kieleckiej Delegatury IPN.

Wydarzenie towarzyszyło podsumowaniu projektu „Akademia źródeł historycznych”.

Gra miejska ph. „Stefan Artwiński – historia ukryta w źródłach” poświęcona była kieleckiemu farmaceucie, niepodległościowemu konspiratorowi, prezydentowi Kielc zamordowanemu przez Niemców w listopadzie 1939 r. Uczestnikami gry opracowanej w oparciu o aplikację Action Track były zespoły składające się z nauczycieli, którzy wzięli udział w projekcie „Akademia źródeł historycznych” oraz ich wychowanków. Przemierzając ulice centrum miasta, uczniowie musieli między innymi odwiedzić wystawę w Muzeum Historii Kielc, wykazać się wcześniej zdobytą wiedzą, wykonać kilka ćwiczeń fizycznych czy przeprowadzić z przechodniami sondę na temat Stefana Artwińskiego. Za każde poprawnie wykonane zadanie przyznawane były punkty, co pozwoliło wyłonić najlepsze drużyny.

  • I miejsce - I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu
  • II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach
  • III miejsce - Szkoła Podstawowa im. 24 Lutego 1863 R. w Małogoszczu

We wręczeniu dyplomów, podziękowań i nagród wzięła udział naczelnik Delegatury IPN w Kielcach dr Dorota Koczwańska-Kalita.

Gra umożliwiła uczniom poznanie historii bohatera, a źródła historyczne, które były osią projektu, stanowiły podstawę do zadań, z jakimi przyszło im się zmierzyć w toku rywalizacji. Nauczyciele zyskali natomiast możliwość poznania gier opartych na aplikacji Action Track, jako atrakcyjnego narzędzia pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną.

„Akademia źródeł historycznych” to projekt Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, zrealizowany we współpracy z Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Archiwum Państwowym w Kielcach oraz Muzeum Historii Kielc.

do góry