Nawigacja

Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt „Akademia źródeł historycznych” – Kielce, 29 maja 2023 r.

W poniedziałek 29 maja 2023 roku odbyła się konferencja kończąca projekt pod hasłem „Akademia źródeł historycznych”. Spotkanie odbędzie się w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” przy ul. Warszawskiej 5 w Kielcach.

Celem projektu „Akademia źródeł historycznych” było doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie analizy źródeł historycznych, a w konsekwencji lepsze przygotowanie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do egzaminów zewnętrznych. Na spotkaniach z nauczycielami zostały omówione cztery rodzaje źródeł archiwalnych (widokówka, drzewo genealogiczne, fotografia, mapa/plan) – od szczegółowej analizy wybranego źródła, poprzez sposoby ukierunkowanej pracy z uczniami, po analizę przykładowych zadań maturalnych.

W ramach projektu odbyły się następujące spotkania:
•    8 listopada 2022 r., Widokówka ciekawym źródłem historii
•    15 grudnia 2022 r., Drzewo genealogiczne – źródła do tworzenia nie tylko własnej genealogii
•    20 lutego 2023 r., Fotografia jako źródło w historii najnowszej
•    27 kwietnia 2023 r., Mapa jako źródło historyczne

Wszystkie spotkania składały się z wykładu eksperckiego, poświęconego wybranemu źródłu, oraz analizy metodologicznej. Stały się one dla uczestników okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

W ramach konferencji podsumowującej odbyła się prezentacja projektu, wykład a także gra miejska „Stefan Artwiński – historia ukryta w źródłach”. Przygotował ją Referat Edukacji Narodowej w Delegaturze IPN w Kielcach. Podczas wydarzenia nauczyciele otrzymali podziękowania za udział w przedsięwzięciu. We wręczeniu uczestniczyła naczelnik Delegatury IPN w Kielcach dr Dorota Koczwańska-Kalita.

„Akademia źródeł historycznych” to projekt Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, zrealizowany we współpracy z Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Archiwum Państwowym w Kielcach oraz Muzeum Historii Kielc.

do góry