Nawigacja

Aktualności

Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach uczci pamięć żołnierzy Wojska Polskiego i zachęca do włączenia się w akcję zapalania zniczy na grobach obrońców Westerplatte, w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

 • Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023

Wspólnie z władzami samorządowymi, żołnierzami 10 WOT oraz lokalną społecznością pracownicy Delegatury IPN w Kielcach upamiętnili uczestników obrony Westerplatte, pierwszej bitwy II wojny światowej:

 • Na Cmentarzu Parafialnym w Pierzchnicy pochowany jest westerplatczyk Edward Rokicki (1914-1989). Znicz na grobie złożyła kierownik Referatu Edukacji Narodowej w Delegaturze IPN w Kielcach Edyta Krężołek.

 

 • Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Pierzchnica. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
 • Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Pierzchnica. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023

 

 • Na Cmentarzu Starym w Kozłowie pochowani są westerplatczycy Bolesław Więckowicz (1915-1969) – sektor B, grób 277 i Jan Zdeb (1915-1999) – sektor E, grób 614. Znicze na grobach złożyła kierownik Referatu Badań Historycznych w Delegaturze IPN w Kielcach dr Marzena Grosicka.

 

 • Kozłów. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Kozłów. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
 • Kozłów. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Kozłów. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023

 

 • Na Cmentarzu przy ul. Polnej w Starachowicach pochowani są westerplatczycy Stanisław Bałtowski (1919-1988) – sektor 27, rząd 9, grób 17 i Piotr Borowiec (1915-1994). Znicze na grobach złożyła kierownik Wydziału Archiwalnego Delegatury IPN w Kielcach Patrycja Zatorska-Milewska.

 

 • Starachowice. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Starachowice. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
 • Starachowice. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Starachowice. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023

 

 • Na Cmentarzu Parafialnym w Sarnówku Dużym pochowany jest Czesław Kołton (1915-1983). Znicz na grobie złożyła kierownik Wydziału Archiwalnego Delegatury IPN w Kielcach.

 

 • Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Sarnówek Duży. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
 • Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Sarnówek Duży. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023

 

 • Na Cmentarzu Parafialnym w Krynkach pochowany jest westerplatczyk Józef Kutera (1915-1965). Znicz na grobie złożyła kierownik Wydziału Archiwalnego Delegatury IPN w Kielcach.

 

 • Kunów. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Kunów. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
 • Kunów. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Kunów. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023

 

 • Na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie (kwatera GM 7, rząd 9, grób 6) pochowany jest westerplatczyk Stefan Misztalski (1914-1984). Znicz na grobie złożyła kierownik Referatu Edukacji Narodowej w Delegaturze IPN w Kielcach.

 

 • Cedzyna. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Cedzyna. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
 • Cedzyna. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Cedzyna. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
 • Cedzyna. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Cedzyna. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023

 

 • Na Cmentarzu Parafialnym w Mniowie (sektor A, grób 1818) pochowany jest westerplatczyk Stefan Kulczyński (1915-1982). Znicz na grobie złożyła kierownik Referatu Badań Historycznych w Delegaturze IPN w Kielcach.

 

 • Mniów. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Mniów. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
 • Mniów. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Mniów. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023

 

 • Na Cmentarzu Parafialnym w Brzezinach (sektor A3, rząd 5, grób 2) pochowany jest westerplatczyk Ignacy Skowron (1915-2012). Znicz na jego grobie złożyła kierownik Referatu Edukacji Narodowej w Delegaturze IPN w Kielcach Edyta Krężołek oraz pracownik tego referatu Jakub Mularczyk.

 

 • Brzeziny. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Brzeziny. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
 • Brzeziny. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Brzeziny. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
 • Brzeziny. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Brzeziny. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023

 

 • Na Cmentarzu Parafialnym w Chybicach pochowany jest westerplatczyk Feliks Głowacki (1915-1998). Znicz na grobie złożyła kierownik Wydziału Archiwalnego Delegatury IPN w Kielcach.

 

 • Chybice. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Chybice. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
 • Chybice. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Chybice. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
 • Chybice. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Chybice. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023

 

 • Na Cmentarzu Parafialnym w Skarżysku Kościelnym (sektor E, rząd 10, grób 3) pochowany jest westerplatczyk Władysław Stopiński (1915-2010)

 

 • Skarżysko Kościelne. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Skarżysko Kościelne. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
 • Skarżysko Kościelne. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Skarżysko Kościelne. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023

 

 • Na Cmentarzu Parafialnym w Piekoszowie pochowany jest westerplatczyk Stanisław Zych (1914-1997). Znicz na grobie złożyła kierownik Referatu Badań Historycznych w Delegaturze IPN w Kielcach.

 

 • Piekoszów. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Piekoszów. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
 • Piekoszów. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Piekoszów. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023

 

 • Na Cmentarzu Starym w Kielcach pochowani są: Leon Pająk (1909-1990), Julian Rejmer (1915-1990), Bolesław Rybak (1915-1989) i Władysław Domoń (1917-1984). Znicze na grobach złożył naczelnik Delegatury IPN w Kielcach dr Robert Piwko.

 

 • Kielce Cmentarz Stary. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Kielce Cmentarz Stary. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
 • Kielce Cmentarz Stary. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Kielce Cmentarz Stary. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
 • Kielce Cmentarz Stary. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Kielce Cmentarz Stary. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
 • Kielce Cmentarz Stary. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Kielce Cmentarz Stary. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
 • Kielce Cmentarz Stary. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Kielce Cmentarz Stary. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023

 

 • Na cmentarzu Kielce-Piaski pochowany jest Józef Paszkowski (1914-1995). Znicz na grobie złożył naczelnik Delegatury IPN w Kielcach.

 

 • Kielce Piaski. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Kielce Piaski. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
 • Kielce Piaski. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Kielce Piaski. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023

 

 • Na Cmentarzu Parafialnym w Nawarzycach (gm. Wodzisław) pochowany jest Zenon Kubicki. Na jego grobie znicze zapalili Burmistrz Miasta i Gminy Wodzisław Dominik Łukasik wraz z
  harcerzami z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wodzisławiu

 

 • Nawarzyce. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Nawarzyce. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
 • Nawarzyce. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Nawarzyce. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
 • Nawarzyce. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Nawarzyce. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
 • Na Cmentarzu Parafialnym w Bodzentynie pochowany jest Stanisław Pokrzywka. Na jego grobie znicze zapalili Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba wraz z radnymi i sołtysami.

 

 • Bodzentyn. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Bodzentyn. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
 • Na Cmentarzu Parafialnym w Małogoszczu pochowany jest Bolesław Nidziński. Znicz na jego grobie złożyła kierownik Referatu Badań Historycznych Delegatury IPN w Kielcach.

 

 • Małogoszcz. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Małogoszcz. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
 • Małogoszcz. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023
  Małogoszcz. Akcja „Pamiętamy o żołnierzach broniących Westerplatte” – świętokrzyskie, 1 września 2023

 

Groby Westerplatczyków znajdujące się na terenie powiatu kazimierskiego i buskiego zabezpieczają pracownicy Oddziału IPN w Krakowie. Kliknij tutaj, aby przejść do relacji.

Zapalając znicze pamięci, 1 września złożymy hołd uczestnikom obrony Westerplatte oraz wszystkim bohaterom wojny obronnej 1939 r., którzy ofiarnie bronili Ojczyzny przed atakiem dwóch totalitaryzmów.

Polecamy broszurę autorstwa Jakuba Mularczyka z Referatu Edukacji Narodowej w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach - „Z Kielecczyzny na Westerplatte. Losy obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej”

do góry