Nawigacja

Aktualności

Promocja książki o ofiarach wojennego terroru – Kielce, 11 października 2023 r.

Promocja książki pt. „Ofiary terroru i działań wojennych w latach 1939–1945 z terenu Kreishauptmannschaft Busko” autorstwa dr Karoliny Trzeskowskiej-Kubasik odbyła się w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach w środę 11 października 2023 roku.

Dyskusję wokół książki poprzedził wstęp, którzy przeprowdził dr Rafał Leśkiewicz, dyrektor Biura Rzecznika Prasowego IPN. Naukowiec opowiedział zebranym między innymi o projekcie „Terror okupacyjny na ziemiach polskich w latach 1939–1945” dzięki któremu powstała obszerna publikacja. Następnie goście spotkania mogli wysłuchać rozmowy z dr Karoliną Trzeskowską-Kubasik przeprowadzonej przez naczelnika Delegatury IPN w Kielcach dr. Roberta Piwkę. Publiczność dowiedziała się jakie informacje znajdują się w książce i jak ona powstawała. Na koniec do debaty włączyły się osoby zasiadające na widowni.

***

W ramach projektu Instytutu Pamięci Narodowej „Terror okupacyjny na ziemiach polskich w latach 1939–1945” powstała baza zawierająca nazwiska osób zamieszkujących stale lub czasowo tereny Kreishauptmannschaft Busko, które w latach 1939–1945 poniosły śmierć w wyniku polityki terroru okupanta. Zarówno niemieckiego, jak i sowieckiego. Należy zaznaczyć, że jest to pierwsza tak rozległa lista ofiar z podanego terytorium.

Publikacja powstała w ramach współpracy z licznymi instytucjami polskimi i zagranicznymi. Głównym założeniem bazy jest przywrócenie imion i nazwisk ofiarom terroru niemieckiego i sowieckiego na terenie Kreishauptmannschaft Busko. Obecnie zbiór liczy 12 394 rekordów. Za każdym stoi indywidualna tragedia ludzka. Niemal każda polska rodzina straciła kogoś ze swoich bliskich, została pozbawiona mienia lub ucierpiała wskutek represji. Przywrócenie tych imion i nazwisk jest jednoznaczne z upamiętnieniem ofiar, a to istotne dla młodego pokolenia. Kolejnym celem powstającej bazy jest zlokalizowanie poszczególnych miejsc kaźni na terenie Kreishauptmannschaft Busko.

Praca może stanowić punkt odniesienia do prowadzenia dalszych badań demograficznych dotyczących określenia strat osobowych na terenie poszczególnych miast i miasteczek lub analizy skali czy natężenia terroru na omawianym obszarze.

Patronat medialny: TVP3 Kielce, Polskie Radio Kielce
Opieka medialna: Radio eM Kielce, Echo Dnia, Telewizja Świętokrzyska, portal busko.com.pl

do góry