Nawigacja

Aktualności

Konferencja edukacyjna dla nauczycieli „Polska pomoc w obliczu Zagłady – edukacja i pamięć” – Kielce, 26 marca 2024

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty przygotowali konferencję edukacyjną „Polska pomoc w obliczu Zagłady – edukacja i pamięć”. Spotkanie odbyło się 26 marca 2024 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach.

Celem konferencji była popularyzacja wiedzy na temat Zagłady Żydów w czasie II wojny światowej oraz ratujących ich Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem historii Sprawiedliwych z terenu woj. świętokrzyskiego, wsparcie nauczycieli poprzez zaprezentowanie aktualnego stanu badań naukowych oraz dostarczenie narzędzi i inspiracji przydatnych do realizacji tematu. Autorzy referatów zachęcali nauczycieli do podejmowania tematyki związanej z dziejami regionu i małych ojczyzn.

Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach dr Robert Piwko otwierając spotkanie dziękował nauczycielom za przyjęcie zaproszenia na konferencję edukacyjną.

- Wykonywana przez Państwa profesja, dla większości pewnie pasja, ma ogromne znaczenie. Na co dzień spotykacie się z młodszym pokoleniem, które dzięki Wam poznaje historię w najpełniejszym możliwym wymiarze. Nie sposób nie wspomnieć o cichych bohaterach pomagających Żydom opowiadając uczniom o okresie II wojny światowej i o sytuacji polskiego społeczeństwa w obliczu okupacji niemieckiej – mówił dr Robert Piwko.

Konferencję edukacyjną otworzyła prezentacja dr Michała Zawiszy z Referatu Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Kielcach na temat niemieckiej polityki wobec Żydów. Następnie, dr Tomasz Domański z Referatu Badań Historycznych przedstawił kilka podstawowych informacji na temat relacji polsko-żydowskich w czasie drugowojennej okupacji. Edyta Krężołek, kierownik naszego działu edukacyjnego przedstawiła historię Anny Bogdanowicz, która mieszkając w Kielcach pomogła swojej żydowskiej przyjaciółce, Sarze Diller, przetrwać II wojnę światową. Interesującą prezentację o kulisach pracy w mediach przygotowała Marlena Płaska, dziennikarka Polskiego Radia Kielce, która jest autorką między innymi cyklu audycji „Polacy ratujący Żydów”. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się jak powstawały te audycje, jak należy przygotować się do realizacji takich materiałów. Nauczyciele pozyskaną wiedzę mogą wykorzystać w pracy ze swoimi uczniami podczas realizacji projektów polegających na utrwalaniu podobnych opowieści w swoim najbliższym otoczeniu. Na koniec, Ilona Religa-Gola przedstawiła dedykowane pedagogom źródła informacji na temat polskiej pomocy w obliczu zagłady Żydów, portale internetowe IPN czy teki edukacyjne.

Udział w konferencji został potwierdzony imiennym zaświadczeniem, a jej uczestnicy otrzymali pakiet bezpłatnych materiałów szkoleniowych do wykorzystania w codziennej pracy z uczniami.

do góry