Nawigacja

Aktualności

Wystawa pt. „Zbrodnie niemieckie i sowieckie na Polakach 1939-1945” w Przystanku Historia w Kielcach

Wystawa ukazująca zbrodniczy charakter dwóch systemów totalitarnych: niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu dostępna jest w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach. Ekspozycję pt. „Zbrodnie niemieckie i sowieckie na Polakach 1939-1945” można oglądać do końca czerwca 2023 roku.

Wystawa składa się z 20 plansz. Przedstawiają one najważniejsze informacje na temat zbrodni dokonanych przez okupantów niemieckich i sowieckich na obywatelach polskich w latach wojny i okupacji 1939-1945. Autorzy opowiadają o sytuacji cywilów i żołnierzy na początku II wojny światowej, zbrodni katyńskiej, pacyfikacjach polskich wiosek czy rzezi warszawskiej Woli. Zwieńczeniem wystawy jest plansza z bilansem strat, która zapoznaje oglądających z tragicznym podsumowaniem lat wojny i okupacji.

Ekspozycja w przystępny sposób przybliża temat zbrodni niemieckich i sowieckich na Polakach. To dzięki opisom oraz licznym fotografiom i dokumentom. Zostały wykorzystane materiały z licznych zbiorów: między innymi z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowego w Radomiu, Narodowego Archiwum Cyfrowego czy Teatru NN.

Wystawę przygotowało Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie przy współpracy z Oddziałowym Biurem Badań Historycznych w Delegaturze IPN w Radomiu.

do góry