Nawigacja

Aktualności

Konferencja dla nauczycieli „Westerplatte – edukacja i pamięć” – Kielce, 18 września

W ramach upamiętnienia żołnierzy 4. Pułku Piechoty Legionów z Kielc broniących we wrześniu 1939 r. Westerplatte, pracownicy Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty zorganizowali konferencję edukacyjną „Westerplatte – edukacja i pamięć”. Spotkanie odbyło się w poniedziałek 18 września 2023 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”.

Wydarzenie skierowane było do nauczycieli z woj. świętokrzyskiego, w tym również uczących przedmiotów innych niż historia. Z propozycji skorzystało przeszło 40 pedagogów z całego województwa świętokrzyskiego. Celem konferencji była popularyzacja wiedzy na temat obrony Westerplatte we wrześniu 1939 r., ze szczególnym uwzględnieniem historii westerplatczyków pochodzących z terenu obecnego woj. świętokrzyskiego, a także wsparcie nauczycieli poprzez dostarczenie narzędzi oraz inspiracji pomocnych w pracy z uczniami. Zachęcano również do podejmowania tematyki związanej z dziejami regionu i małych ojczyzn.

W programie znalazło się 5 referatów. Najpierw, Adam Rzadkowski przedstawił historię 4. Pułku Piechoty Legionów Polskich a także przygotował niewielką wystawę pamiątek związanych z tematem. Następnie, Jakub Mularczyk z Referatu Edukacji Narodowej w Delegaturze IPN w Kielcach opowiedział o obsadzie Westerplatte i przebiegu obrony we wrześniu 1939 roku. Nauczyciele mogli dowiedzieć się rownież jakie były losy westerplatczyków z Kielecczyzny po 7 września 1939 roku. Tym zagadnieniem zajął się dr Michał Zawisza, również pracownik Referatu Edukacji Narodowej.

Po przerwie głos zabrał Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty, który przedstawił metody i formy upamiętnienia westerplatczyków na terenie województwa świętokrzyskiego. Prezentacja dotyczyła działań prowadzonych w ramach prac Społecznego Komitetu „Pamiętamy o Westerplatczykach”. Ostatnie wystąpienie przygotowała Edyta Krężołek, kierownik Referatu Edukacji Narodowej, która podzieliła się m.in. pomysłami na wdrożenie zdobytej wiedzy w pracy z uczniami podczas lekcji. Na koniec odbył się pokaz filmu dokumentalnego pt. „Ekspertyza. Identyfikacja obrońców Westerplatte” w reż. Piotra Litki.

- Przed nami wszystkimi ważne zadanie, by mówić nie tylko o Westerplatte. Te wszystkie wystąpienia, wywołały we mnie refleksję, by mówić szerzej, więcej i ukazywać złożony kontekst września 1939 roku, opowiadać jak wyglądał wybuch II wojny światowej, jak wyglądał okres do 28 września. Pracownicy IPN są do dyspozycji szkół oraz zachęcam, by nawiązane z nami kontakty potrzymywać i korzystać z naszego wsparcia - mówił naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach dr Robert Piwko.

Udział w konferencji został potwierdzony imiennym certyfikatem. Nauczyciele uczestniczący w konferencji otrzymali także materiały edukacyjne.

do góry