Nawigacja

Aktualności

Demontaż sowieckiego obiektu propagandowego w Łubnicach, 12 października 2023

W czwartek 12 października 2023 r. w Łubnicach w powiecie staszowskim został usunięty sowiecki obiekt propagandowy. Demontaż połączony był z briefingiem prasowym prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karola Nawrockiego.

Sowiecki obiekt propagandowy w Łubnicach był klasycznym obeliskiem na cokole i postumencie schodkowym. Pięcioramienna czerwona gwiazda została z niego usunięta w marcu 2018 roku. Obiekt propagandowy przylegał do ogrodzenia boiska szkolnego. Znajdował się obok ruin pałacu zburzonego przez Sowietów przy użyciu min w październiku i listopadzie 1944 r. w czasie walk o Przyczółek Sandomierski.

– Sowieci, którzy zdobyli te tereny z rąk Niemców, przystąpili do wyłapywania polskich bohaterów: żołnierzy Armii Krajowej czy Batalionów Chłopskich, po czym wysyłali ich do łagrów. Poddali także głębokim represjom ludność cywilną, mordując i gwałcąc na tych ziemiach tych, których mieli wyzwalać. Tereny RP zdobyli, zabrali z rąk Niemców i przeszli do kolejnej okupacji – mówił prezes IPN dr Karol Nawrocki.

Obejrzyj transmisję z briefingu prasowego i usuwania obiektu propagandowego:

 

 

W wydarzeniu wziął udział także dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek. Delegaturę IPN w Kielcach reprezentował naczelnik dr Robert Piwko.

Polecamy relację na stronie centralnej IPN.

***

W latach 1944–1945 na tym terenie przebiegała linia frontu. Poległo tu wielu żołnierzy Armii Czerwonej. W 1946 r. ich szczątki przeniesiono na cmentarz w Stopnicy. Powstały w Łubnicach pomnik miał „upamiętniać” ich walkę. Nie ma potwierdzenia, że w tym miejscu pochowani byli żołnierze polscy – mimo informacji na jednej ze stron internetowych, że była to mogiła żołnierzy polskich i sowieckich.
Teren, na którym położony jest pomnik i ruiny pałacu znajduje się pod ochroną konserwatorską.

Zespół pałacowy wraz z ogrodami w Łubnicach został wzniesiony około 1688 roku dla Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Prace remontowe rozpoczęte w 1855 r. przez Adama Potockiego zostały przerwane przez pożar. Pałac przetrwał I wojnę światową i niemiecką okupację. Został zburzony przez Armię Czerwoną przy użyciu min w październiku i listopadzie 1944 roku na polecenie ówczesnego komendanta gminy Łubnice starszego lejtnanta Włodzimierza Martynowicza. Ruiny pałacu porastają dziś stuletnie drzewa.

IPN i Gmina Łubnice zawarły porozumienie, na mocy którego w miejscu usuniętego obiektu propagandowego  powstanie upamiętnienie dedykowane ofiarom zbrodniczych ideologii: niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. Zgodnie z wytycznymi konserwatora bryła pomnika pozostanie w podobnym kształcie i wielkości (wys. 5 m).  Pomnik zostanie wykonany w jasno-szarym granicie. Prace przy nowym upamiętnieniu zostaną rozpoczęte po usunięciu obiektu propagandowego.

Oświadczenie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie dekomunizacji przestrzeni publicznej
Komunikat w sprawie usuwania z przestrzeni publicznej pomników propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny
https://ipn.gov.pl/pl/straszy-w-miescie/juz-nie-strasza
Więcej:

    Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki: Przestępstwa żołnierzy Armii Czerwonej na Kielecczyźnie w 1945 roku
    Robert Piwko: Armia Czerwona na przyczółku sandomierskim: oblicza „ucisku przyfrontowego”

do góry