Nawigacja

Aktualności

Teksty historyków z Delegatury IPN w Kielcach w czasopiśmie Archiwum Państwowego

Opublikowany został XII tom czasopisma „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” wydawanego przez Archiwum Państwowe w Kielcach. Zawiera on teksty trzech historyków z kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami.

  • Teksty historyków z Delegatury IPN w Kielcach w czasopiśmie Archiwum Państwowego
    Teksty historyków z Delegatury IPN w Kielcach w czasopiśmie Archiwum Państwowego
  • Paweł Żołądek (Referat Badań Historycznych) - „Rajd śmierci” 62. plutonu zmotoryzowanego żandarmerii pod dowództwem Alberta Schustera (12–15 stycznia 1944 r.) w relacjach świadków wydarzeń
  • Prof. Adam Massalski (Referat Badań Historycznych), Łukasz Guldon - Wybory na członków i zastępców członków Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach w świetle materiałów źródłowych II Konferencji Wojewódzkiej KW PZPR z 1950 r.
  • Dr Robert Piwko (naczelnik Delegatury IPN w Kielcach) - O przydatności dokumentacji Inspektoratu Analityczno-Informacyjnego SB WUSW w Kielcach jako źródła do dziejów Kielecczyzny w drugiej połowie lat 80. XX w. na przykładzie zawartości meldunków dziennych Inspektoratu z 8 i 14 czerwca 1987 r.
do góry